Dutch Online With Rozemarijn

Nederlands Online met Rozemarijn      learn dutch          words / sentences
pronunciation / spelling            dutch lessons
        dutch online      grammar / culture
      free online lessons          dutch course


                                    

                           
Dutch lesson

Syllables in Dutch (2/2):
Closed and open syllables; short and long vowels
You can watch, leave a message or give a "thumbs up" on YouTube:
www.youtube.com/Syllables  english flag   Closed and open syllables


Syllables are important for both the pronunciation and the spelling of the Dutch language. Learn the important rules to pronounce and write the Dutch language!

In this video: the three rules to pronounce and write short and long vowels in closed and open syllables.

The common spelling rule is simple: write short and long sounds phoneticly with single and double vowels.

But to spell correctly, you need the 3 spelling rules for closed and open syllables. Rule 1: short vowels (second syllable: double consonants!). Rule 2: long vowels (open syllable: one single vowel!). Rule 3: composed vowels (more syllables: no change!). With clear explanation!

With an overview in a clear scheme. With excercise with closed and open syllables, to say out loud. Learn the most important rules to speak and write the Dutch language!

This lesson is spoken and written in Dutch, with English subtitles. Enjoy this Dutch lesson!
   nederlandse vlag nederland   Gesloten en open lettergrepen


Lettergrepen zijn belangrijk voor zowel de uitspraak als de spelling van het Nederlands. Leer de belangrijkste regels om de Nederlandse taal uit te spreken en te schrijven.

In deze video: de drie regels om korte en lange klinkers in gesloten en open lettergrepen uit te spreken en te schrijven.

De algemene spellingsregel is eenvoudig: schrijf korte en lange klanken fonetisch met enkele en dubbele klinkers.

Maar om goed te kunnen spellen, heb je 3 spellingsregels nodig voor gesloten en open lettergrepen. Regel 1: korte klinkers (tweede lettergreep: verdubbel de medeklinker!). Regel 2: lange klinkers (open lettergreep: een enkele klinker!). Regel 3: samengestelde klinkers (meer lettergrepen: geen verandering!). Met duidelijke uitleg.

Met een overzicht in een helder schema. Met oefeningen met gesloten en open lettergrepen, om hardop te oefenen. Leer de belangrijkste regels om de Nederlandse taal te spreken en schrijven!

Deze les is geheel gesproken en geschreven in het Nederlands, met Engelse ondertiteling. Veel plezier met deze Nederlandse les!
 
  Pictures in this movie


Some of the pictures used in this video. The theme is: cities and villages!
 

groningen hoge en lage a       vlissingen haven        utrecht oudegracht

 
Groningen     -     Zeeland     -     Utrecht

Watch more movies to make a virtual long walk along beautiful places through all of the Netherlands!
 
  I want to learn more


Q: How do you pronounce vowels like 'a' and 'oo' and 'ui'?

A: Watch The Dutch vowels


Q: How do you say all of the letters of the alphabet in Dutch?

A: Watch The alphabet in Dutch


Or choose the last or the next lesson below.
 

<  
  >∗         ∗         ∗


All lessons, text, translation, audio, videos and website
are created by Rozemarijn van Leeuwen.

Alle lessen, teksten, vertalingen, opnames, filmpjes en website
zijn gemaakt door Rozemarijn van Leeuwen.


-  ©  mrt. 2014   -∗         ∗         ∗