Dutch Online With Rozemarijn

Nederlands Online met Rozemarijn      learn dutch          words / sentences
pronunciation / spelling            dutch lessons
        dutch online      grammar / culture
      free online lessons          dutch course


                                    

                           
Dutch lesson

The provinces of the Netherlands
You can watch, leave a message or give a "thumbs up" on YouTube:
www.youtube.com/NetherlandsProvinces  english flag   The Netherlands, provinces, name and rivers


What does the word 'Nederland' mean? Why are there 12 provinces and how do you pronounce their names?

The 12 provinces of The kingdom of the Netherlands were in the past counties/shires, duchies and dioceses. Which one lies were and what are they famous for?

Learn about the neighbours: Germany, Belgium and the North Sea. Nederland is a river delta, partly under sea level and has some important rivers (from Switzerland/Germany to the sea) that divide the country in 'above' and 'below' the rivers. Learn how to pronounce their names.

Free Dutch lessons online. Enjoy this Dutch lesson!
   flag the netherlands holland   Nederland, de provincies, de naam, de rivieren


Wat betekent het woord 'Nederland'? Waarom zijn er 12 provincies en hoe spreek je hun namen uit?

De 12 provincies van Het Koninkrijk der Nederlanden waren vroeger graafschappen, hertogdommen en bisdommen. Welke provincie ligt waar en waar staan ze om bekend?

Leer over de buren: Duitsland, België en de Noordzee. Nederland is een rivierdelta, gedeeltelijk onder zeeniveau, en heeft enkele belangrijke rivieren (van Zwiterserland/Duitsland tot de zee) die het land verdelen in 'boven' en 'onder' de rivieren. Leer de uitspraak van hun namen.

Gratis Nederlandse lessen online. Veel plezier met deze Nederlandse les!
 
  Pictures in this movie


Some of the pictures used in this video. The theme is, of course: The Netherlands!
 

nederland provincies       nederland steden        nederland rivieren

 
Most movies in this Dutch course show beautiful places through all of the Netherlands!
 
  I want to learn more


Q: What are the colours of the Dutch flag and why is the national colour orange?

A: Watch Colours in Dutch.


Q: How do you pronounce the Dutch alphabet?

A: Watch The alphabet in Dutch.


Or choose the last or the next lesson below.
 

<  
  >∗         ∗         ∗


All lessons, text, translation, audio, videos and website
are created by Rozemarijn van Leeuwen.

Alle lessen, teksten, vertalingen, opnames, filmpjes en website
zijn gemaakt door Rozemarijn van Leeuwen.


-  ©  aug. 2012   -∗         ∗         ∗